skip to main content

Incluziune şi diversitate globale

La Cargill, toată lumea este importantă şi toată lumea contează

Obiectivul Cargill este acela de a fi lider global în nutriţie globală, într-un mod sigur, responsabil şi sustenabil. Incluziunea şi diversitatea sunt factori-cheie pentru realizarea acestui obiectiv şi ne ajută să fim partenerul cel mai de încredere în agricultură, alimentaţie şi nutriţie.

Credem că drumul spre succes necesită ca fiecare persoană, indiferent de rolul, nivelul, departamentul sau locaţia acesteia, să demonstreze comportamente de conducere de tip incluziv, pentru a obţine rezultate extraordinare. Pentru a ne impune într-o lume în permanentă schimbare, ne implicăm activ toţi angajaţii pentru a crea o organizaţie cu un caracter integrator, mai bine echipată.

Activitatea are de câştigat de pe urma incluziunii şi diversităţii:

 • Ne consolidează activitatea.
 • Ne ajută să fim câştigători prin intermediul diverselor noastre abilităţi, al echipelor deosebit de performante şi al unui stil temerar de conducere.
 • Plasează Cargill în poziţia de a contura viitorul şi de a răspunde mai eficient solicitărilor clienţilor şi comunităţilor pe care le deservim.

Ne încurajăm angajaţii*:

 • Să manifeste curiozitate.
 • Să fie dispuşi să înveţe şi să se lase influenţaţi de ceilalţi.
 • Să asculte profund şi cu atenţie.
 • Să adopte o gamă variată de perspective.
 • Să facă faţă disconfortului pentru a ajunge să se simtă mai confortabil.

*Adaptare după Ferdman, Bernardo M. şi Barbara R. Deane, editori Diversitatea la locul de muncă: Practica incluziunii. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2014. Versiune tipărită..

De ce este importantă o cultură incluzivă şi cum o realizăm

Cultura noastră de incluziune şi de performanţă superioară ne va aşeza în poziţia de a câştiga în mod consecvent, deoarece ne concentrăm eforturile asupra a trei domenii legate de incluziune şi de diversitate.

Este vorba despre angajaţii noştri.

Faptul de a câştiga cu ajutorul forţei noastre de muncă ne determină să ne punem oamenii pe primul loc – şi ne referim la toţi angajaţii noştri. La Cargill, toată lumea este importantă şi toată lumea contează Şi acest lucru se reflectă în modul în care gândim, acţionăm şi îi implicăm pe ceilalţi. Suntem toţi lideri la Cargill şi, în calitate de lideri, trebuie să ne comportăm în mod inclusiv, pentru a susţine niveluri sporite de angajament şi de implicare.

În acest sens:

 • Vom relaţiona cu toată lumea prin atragerea, dezvoltarea şi angajarea de echipe diverse la nivel global, în paralel cu promovarea unor perspective diverse pentru a obţine rezultate mai bune.
 • Ne vom dezvolta cu toţii, pentru a valorifica potenţialul complex al forţei noastre de muncă.
 • Ne vom spori nivelul de confort confruntându-ne cu zonele de disconfort.

Este vorba despre locul în care ne desfăşurăm activitatea.

Faptul de a avea succes la locul de muncă ne impune să demonstrăm abilităţi de conducere autentice şi inspiraţionale. Trebuie să consolidăm încrederea, angajamentul şi productivitatea în cadrul întregii organizaţii. Liderii autentici, inspiraţionali care se comportă inclusiv servesc ca modele de rol pentru angajaţii din echipele lor şi pentru oamenii cu care interacţionează. În plan colectiv, asta creează o cultură în care fiecare se implică la maxim.

În acest sens:

 • Îi vom inspira pe ceilalţi prin înţelegerea şi comunicarea relaţiei lor cu scopul nostru nobil.
 • Vom funcţiona ca model de rol prin consolidarea înţelegerii, familiarizării şi aprecierii altor culturi.
 • Vom promova dialogul, astfel încât oamenii să fie dispuşi să întreţină dialoguri sincere şi curajoase despre incluziune şi diversitate.

Este vorba despre clienţii şi comunităţile noastre.

Faptul de a câştiga în sectorul nostru de piaţă ne impune să ne distingem în mod îndrăzneţ şi deliberat, pentru a susţine creşterea şi performanţa. Pentru a ne dezvolta pe pieţele pe care le deservim, trebuie să fim mai buni decât oricine altcineva în demersul de a le oferi clienţilor ceea ce le trebuie ca să prospere. Vom obţine rezultate atunci când ne vom folosi cunoştinţele colective, stimulând perspectivele variate, experienţele, talentele şi ideile tuturor.   

În acest sens:

 • Vom rezolva problemele şi vom susţine inovaţia prin implicarea diverselor noastre talente.
 • Vom promova o abordare inclusivă a tuturor activităţilor noastre, astfel încât să putem acţiona în mod decisiv şi curajos.
 • Vom obţine rezultate excepţionale prin comportamente inclusive şi prin responsabilitate faţă de toţi.